top of page

FELHÍVÁS

A TÉMA

 

A Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézete immár hatodik alkalommal hirdeti meg az "Együttműködve versenyezni!" - ORSZÁGOS VÁROSMARKETING VERSENYT

A versenyben egyetemista - s ez évben először középiskolás - csapatok egy szakmai témában dolgoznak, készítenek pályamunkát a csatlakozott városok számára, s mérettetik meg tudásukat regionális és országos döntőkön.

Az ez évi szakmai feladat a

"Turizmusmarketing - Desztináció Marketing" fejlesztési és marketingstratégiai, gyakorlati javaslatok, megoldások kidolgozása a város kínálatának vonzóbbá tétele, a sikeres, fenntartható turizmusrendszere érdekében.

A FELADAT

 

 • A csapatok vizsgálják, kutassák meg és röviden értékeljék az adott város, desztináció turisztikai szektorát, kínálatát (vonzerők, attrakciók, szállás, vendéglátás, közlekedés, szórakozási lehetőségek, kultúra, vendégszeretet, biztonság, higiéné, kapcsolódó szakmai, üzleti szolgáltatások, stb. elemzésével), valamint a megjelenő turisztikai keresletet, a turisták összetételét, mennyiségi, magatartási jellemzőit!
   

 • Mutassák be az adott városban a turisztikai szereplők, érintettek (vállalkozások, lakosság, önkormányzat, civil szféra, stb.) közötti együttműködést, a jelenlegi fejlesztési és marketing munkát!
   

 • Mindezek alapján értékeljék a desztináció, a város erősségeit, gyengeségeit, versenyképességét!
   

 • Megismerve a napjainkra jellemző turisztikai trendeket, a turisták jellemző döntési, magatartási szokásait, a környezeti feltételeket, mutassák be, hogy milyen irányba lenne szükséges - véleményük szerint - fejleszteni a város turizmusát, mivel lenne növelhető vonzereje, milyen turista-szegmens felé, milyen mértékű változással? Térjenek ki – amennyiben releváns – a túlturizmus jelenségére, veszélyére!
   

 • Vessenek fel új fejlesztési ötleteket, s azok közül részletezzenek egy kiemelt, jelentősnek vélt projektet, bemutatva annak célját, előnyeit, fontosságát, megvalósítási feltételeit, várható hatásait!
   

 • A tanulmány, a prezentáció második részében fogalmazzanak meg, tervezzenek meg egy marketingkommunikációs, értékesítést támogató programot!
   

 • Mutassák be röviden, hogy képzelnék el ötleteik, javaslataik megvalósítását, becsüljék annak költségvonzatait! Milyen támogató, ösztönző, illetve gátló tényezők játszhatnak szerepet a tervek megvalósításában?

 • A tanulmányt célszerű tehát négy részre osztani:
   

 1. A jelenlegi helyzet feltárása – a kereslet, a kínálat, a desztináció turizmusa fő jellemzőinek bemutatása
   

 2. Elemzés, értékelés, a versenyképesség vizsgálata
   

 3. Saját fejlesztési és marketingkommunikációs, értékesítési javaslatok, programok és várható hatásaik bemutatása
   
 4. A javaslatok megvalósíthatóságának, támogató és gátló tényezőinek, feltételeinek értékelése

 

 •  A csapatokat az intézményük egy tanára patronálhatja, segítheti.

TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 • A pályamű tartalmában és formájában is lényegre törő, meggyőző, kreatív, de minél inkább tényekkel, adatokkal, elemzésekkel megalapozott legyen.
   

 • A pályamű prezentációs anyag jellegű legyen (20-40 oldal), azaz nem hosszú, szöveges tanulmány. Ugyanakkor, ahol szükséges, iktassanak be magyarázó, elemző oldalakat, szövegeket. Az elvárás, hogy az olvasó, a zsűri számára áttekinthető, szakmailag megalapozott, érthető, s formai megvalósításában is igényes pályamű legyen.
   

 • A pályázat fő anyagához lehet és célszerű mellékleteket csatolni (pl. háttér-elemzések, kreatív megoldások tervei, fejlesztési és kommunikációs elképzelések részletesebb bemutatása, számítások stb.)

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

 • A pályaműveket elektronikusan kell benyújtani.
   

 • Öt városban – Budapest, Győr, Kaposvár, Miskolc és Szeged – szóbeli prezentációkra épülő regionális elődöntőket tartunk, ahol a pályaművek előzetes zsűrizése és a szóbeli prezentáció, védés értékelése alakítja ki a versenyzők közötti sorrendet.
   

 • A regionális elődöntők legjobbjai jutnak az országos, miskolci döntőbe, ahol szintén szóban kell prezentálni a szakmai zsűri előtt a pályaművet.

További információra van szükséged?

Azért vagyunk, hogy segítsünk. Keress bennünket telefonon, e-mailben vagy a közösségi média csatornákon keresztül!

bottom of page